Vol 11, No 5 (2020)

September-October 2020

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v11i5

Table of Contents

Articles

Olubukola Daniel Adekola, Olawale Omotosho, Oluwabunmi Taiwo
PDF
1-5
JUMANNE M MNG'ANG'A
PDF
6-10
Dipok Chandra Das, Dipanita Saha, Tahrim Kabir
PDF
11-16
Manas Ranjan Mohapatra, Dr. Jitendra Sheetlani, Dr. Rasmi Ranjan Patra
PDF
17-19
Jyoti Ranjan Mohanty, Dr. Jitendra Sheetlani, Dr. Rasmi Ranjan Patra
PDF
20-26
Olubukola Daniel Adekola, Oludele Awodele, Olusola Maitanmi
PDF
27-30
Rana Al-Shami, Adnan Al-Mutawkkil
PDF
31-37
Shubhavi Arya
PDF
38-44
Jyoti Ranjan Mohanty, Dr. Jitendra Sheetlani, Dr. Rasmi Ranjan Patra
PDF
45-48
Manas Ranjan Mohapatra, Dr. Jitendra Sheetlani, Dr. Rasmi Ranjan Patra
PDF
49-58
Subhrapratim Nath, Indrajit Das, Pradyut Nath, Sumagna Dey, Dyuti Mohapatra
PDF
59-63
ROHIT VERMA, Aman Kumar Sharma
PDF
64-69
Prabha Elizabeth Varghese, Latha R Nair
PDF
70-73