Vol 7, No 4 (2016)

July - August 2016

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v7i4

Table of Contents

Articles

Nilam Divekar, S. V. Todakari
PDF
1-5
V. Suresh, M.S. Prasad Babu
PDF
6-10
R. Karthik, Dr.S.Veni, Dr.B.L.Shivakumar
PDF
11-15
Virender Singh, Rajeev Gupta
PDF
16-21
Alby S, Dr. B L Shivakumar
PDF
22-28
Dr. Kamal Kumar Ghanshala, Dr. Durgesh Pant
PDF
29-33
Snehalata M. Lad
PDF
34-38
M. Singaravelan, V.Shanmugam, S.Gopi
PDF
39-41
Krishna Bhowal, Debasree Chanda,Susanta Biswas, Partha Pratim
PDF
42-47
Sakshi Sachdeva, Ms. Parneet Kaur
PDF
48-52
Uma Bharti, Mohit Trehan
PDF
53-56
N. Ambika, Dr. M. Sujaritha
PDF
57-63
Himani Thakur, Dr.Supreet kaur
PDF
64-68
P.Tamil Selvan, Dr.S. Veni
PDF
69-76
Dr. S. Veni, A.P. Nirmala
PDF
77-80
Dr. K. Manikandan, Dr. V. Vijayarajan, Prof. R. Kannadasan
PDF
81-84
Amanpreet Kaur Mangat, Dr. Sukhjeet Kaur Ranade
PDF
85-94
V. Sireesha, K. Sandhyarani
PDF
95-100