Vol 7, No 1 (2016)

January-February 2016

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v7i1

Table of Contents

Articles

Hussam Ghunaim, Julius Dichter
PDF
1-7
Surinder Singh, Dr. B.S. Dhaliwal, Dr. Rahul Malhotra
PDF
8-14
Mohammad Ayaz Ahmad, Vyacheslav V. Lyashenko, Valentin A. Lyubchenko, Alveera Khan, Oleg A. Kobylin
PDF
15-18
Vivian Brian Lobo, Sehba Siddiqui,Nazneen Ansari, Ibtisam Mogul
PDF
19-25
Paramita Ray
PDF
26-32
Suma S
PDF
33-36
Chetankumar. K. Labhade
PDF
37-39
S. Shanmuga Priya, S. S. Arya
PDF
40-48
Ekta Gupta, Mohita Garg
PDF
49-51
Amiya Kumar Sahu
PDF
52-55
Prof. Saroj Singh
PDF
56-58
Gurpreet Kaur, Sukhvir Kaur, Amit Walia
PDF
59-61
Dr.P.B. Pathak
PDF
62-68
Aarti Hans, Sonal Gahlot
PDF
69-71
S. Sangeetha, G.Bhavani, Binu Ruby Sunny, Abirami.P,
PDF
72-75
Jaya S. Pujar, Satish Hakkali,Akshata, Karuna C.G.
PDF
76-82
Dhara Kumari, Dr. Rajni Sharma
PDF
83-87
Rajdeep Kaur, Arshdeep Kaur, Er. Gurjot
PDF
88-93
Dr.P.B. Pathak
PDF
94-98
A. Janaki, Dr. G. Shanmugasundaram
PDF
99-102