Vol 4, No 1 (2013)

SPECIAL ISSUE, JANUARY 2013

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v4i1

Table of Contents

Articles

Girish R. Talmale, Yogesh Malode
PDF
Kavitha H, Dr. M. V Sudhamani
PDF
Santosh Kumar Sahu, Mujeeb Rahaman
PDF
Ms. Jyotsna P. Gabhane, Mrs. Manisha N.Nimbalkar, Ms.Tejal Irkhede
PDF
Savita A. Lothe, Shobha k. Bawiskar,Rupali P. Moharkar, Dr. Prapti D. Deshmukh
PDF
Mahesh Ubale, Priyanka Joshi
PDF
Prof. Satyajit S. Uparkar, Prof. Vidhi A. Mehta, Ms. Shruti C. Gola
PDF
Mahesh Ubale, Mujeeb Rahaman
PDF
Pranali Yenkar, Dr. S.D. Sawarkar
PDF
Geeta M Arwindekar, Shubhangi Vaikole
PDF
Nistala V. E. S. Murthy, Jami L. Prasanna
PDF
Naazish Rahim, Nikita Sharma,Sudha Tiwari, Ashik hussain
PDF