Vol 1, No 2 (2010)

July-August 2010

DOI: https://doi.org/10.26483/ijarcs.v1i2

Table of Contents

Articles

Ashish Seth, Kirti Seth
PDF
1-5
O. Naga Raju, Dr. R. Satya Prasad, Prof. R. R. LKantam
PDF
6-12
N. Ravia Shabnam Parveen, Dr.M.Mohammed Sathik
PDF
13-16
Ms. P. Peer Fatima, Dr. M. Mohamed Sathik, M. Parveen
PDF
17-22
Y. Rebahi, J. J. Pallares, D. Vingarzan, F. Gouveia, T. Magedanz, Andreea Ancuta Onofrei
PDF
23-27
V. Umakanta Sastry, D. S. R. Murthy
PDF
28-30
Dr.R.Satya Prasad, Dr.R.R.L. Kantam
PDF
31-36
Dr. V. Umakanta Sastry, D. S. R. Murthy, Durga Bhavani
PDF
37-40
Fathi Hamidane, Farid Mokhati, Habiba Belleili-Souici
PDF
41-48
Sharad Patil, Ajay Kumar
PDF
49-51
Pughazendi .N, Balasundara Ganapathy.N
PDF
52-56
Vuda Sreenivasa Rao, Dr. S Vidyavathi
PDF
57-62
S. Ramamoorthy, Dr. S. P. Rajagopalan, S. Sathyalakshmi
PDF
63-66
Sohail Ahmed, Munaza Razzaq
PDF
67-69
Vasundara Patel K S, K S Gurumurthy
PDF
70-78
Dr P. Karlsudd
PDF
79-89
Pritiranjan Bijayasingh, Asis Kumar Tripathy, Biswanath Sethi
PDF
90-93
Ms.Anjali B. Raut, Dr. G. R. Bamnote
PDF
94-97
Truong Ngoc Chau
PDF
98-103
S.Zulaikha Beevi, M.Mohammed Sathik,K.Senthamarai Kannan, J.H Jaseema Yasmin,
PDF
104-109
S. K. Pandey, K. Mustafa
PDF
110-113
Sanjay Kumar Dubey, Ajay Rana, Arun Sharma
PDF
114-118
Pankaj Kumar Verma, Dr. Vijay Lamba
PDF
119-123
Rajender Kumar, Pankaj Kumar Verma, Sandeep Nehra
PDF
124-127
Mr. Keyur M. Rana, Dr. Mukesh A. Zaveri
PDF
128-134
Mr. Ganesh B. Regulwar, Mr. P. M. Jawandhiya, Mr. V.S. Gulhane, Dr. P .R. Deshmukh, Mr. R. M. Tugnayat
PDF
135-140
Mudiana Mokhsin, Saidatul Rahah Hamidi,Syamsulhairi Yaako Zatul Amilah Shaffiei
PDF
141-151
Surender Kumar, R.K. Chauhan, Parveen Kumar
PDF
152-157
D. Maheswari, Dr. V. Radha
PDF
158-162
P. Victer Paul
PDF
163-166
Shruti Sharma, J.P.Gupta, A.K.Sharma
PDF
167-177
Mahesh P.K., M.N. Shanmukha Swamy
PDF
178-181
P. G. Sunitha Hiremath, C. V. Guru Rao
PDF
182-185
Ankita Anupama, Som Shankar Sahoo
PDF
186-189
Anil Kumar, Parveen Kumar
PDF
190-193
Anil Kumar, Parveen Gupta, Rakesh Sharma
PDF
194-198
Pinki Sharma, Rakesh Sharma
PDF
199-203
Munesh Chandra, Shikha Pandey
PDF
204-209
Sarbjeet Singh, Meenkshi Sharma,Priyanka Kakkar, Sukhvinder Singh
PDF
210-212